Peruskäsitteet

Mikä on portaalin PIN-koodi?

Se on koodi asiakirjojen digitaaliseen vahvistamiseen.

Turvallisuuden varmistamiseksi portaaliin lisätään PIN-koodilla vahvistettu asiakirjojen aikaleima, joka takaa asiakirjan säilymisen muuttumattomana.

Mikä on virtuaalitili?

Se on tili, jonka kautta voit siirtää rahaa portaaliin ja sieltä ulos. Kun otat lainaa, se siirretään virtuaalitilille, sen kautta tulee tehdä myös takaisinmaksut. Virtuaalitilille tulevat myös Sinun tekemäsi lainojen takaisinmaksut. Sijoittaminen ei tapahdu virtuaalitilin kautta.

Mikä on sijoitustili?

Tältä tililtä otetaan rahaa lainoihin. Sijoitustilillä voi olla enintään viisitoista lainasäätöä eli sijoitusprofiilia.

Mikä on kokonaiskorko?

Kokonaiskorko on lainansaajan kokonaiskulu prosenteissa, jonka muodostavat lainansaajan sijoittajalle maksettava lainakorko ja portaalille maksettava välityspalkkio.

Mikä on lainakorko?

Sijoittajan ansaittava vuosikorko, joka lasketaan jäljellä olevasta lainasummasta.

Mikä on välityspalkkio?

Välityspalkkio on lainansaajan portaalille maksettava palkkio – prosentti kokonaiskorosta, jonka lainansaaja maksaa maksuaikataulun perusteella kuukausittain yhdessä lainan perusosan kanssa.

Mikä on sopimuksen tila?

Sopimuksen tila osoittaa tämän sopimuksen takaisinmaksujen asianmukaisuuden ja on merkitty väreillä. 
Vihreä väri osoittaa, että takaisinmaksut ovat tapahtuneet oikea-aikaisesti.
Keltainen väri osoittaa, että takaisinmaksuissa on ollut myöhästymisiä. 
Punainen väri osoittaa, että laina on yli 90 päivää velkainen. 
Sininen väri osoittaa, että sopimus on luovutettu perintäliikkeelle ja sijoittajalle on korvattu vähintään 60 % perusosan jäännöksestä. 
Takaisinmaksujen asianmukaisuus otetaan huomioon lainansaajan pistemäärän laskennassa.

Millaisia lainoja myönnetään?

Lainat on nimellisesti jaettu kahteen ryhmään: lyhyet lainat, joiden takaisinmaksu tapahtuu 30, 60 tai 90 päivän kuluessa kertamaksuna, ja pitkät lainat, joiden pituus on 6, 12, 24, 36, 48, 60, 84 tai 120 kuukautta, ja jonka takaisinmaksut tapahtuvat kuukausittain annuiteettiaikataulun perusteella.

Miten nopeasti maksusuoritukset tapahtuvat?

Portaali suorittaa maksuja työaikana joka kahden tunnin ja iltaisin ja viikonloppuisin kolmen tunnin välein. Öisin tilisiirtoja ei tapahdu.

Miksi minun tilini ei ole aktiivinen?

Kun haluat ottaa lainaa ja valitsit henkilöllisyytesi todentamistavaksi 1 sentin tilisiirron, ole hyvä ja vakuutu siitä, että olet tilisiirron verkkopankista myös tehnyt. Tilisiirron tekemiseksi tarvittavan portaalin tilinumeron ja viitenumeron löydät sivulta Suorita tilisiirto.

Kun haluat sijoittaa, Sinun tilisi aktivoidaan, kun ensimmäinen tilisiirto on portaaliin tehty. Tilisiirron teossa tarvittavan tilinumeron ja viitenumeron löydät sivulta Suorita tilisiirto.

Jos olet jo suorittanut henkilöllisyytesi todentamiseksi valitun toimenpiteen, mutta tilisi ei ole vielä aktiivinen, ei käyttäjätuki ole vielä ehtinyt vahvistaa henkilötietojasi. Ole hyvä ja varaa kärsivällisyyttä, sillä se tehdään muutaman hetken kuluttua.

Pistemäärä

Mikä on pistemäärä?

Pistemäärä on takaisinmaksujen todennäköisyyttä luonnehtiva numerona esitettävä osoittaja. Pistemäärän laskennassa portaali käyttää ennen kaikkea Asiakastiedon tietokantaa, mutta myös tulevan lainaajan työpaikka-, palkka-, siviilisääty-, kiinteistö- ym. tietoja. Tarvittaessa pyydetään pankkitilin otetta. Mitä suurempi pistemäärä on, sitä suurempi on todennäköisyys, että lainan takaisinmaksu sujuu häiriöittä.

Mikä on pistemäärän ajatus ja sisältö?

Portaali jakaa pistemäärät neljään väliin: 901–1000, 801–900, 701–800 ja 601–700. Mikäli asiakkaan pistemäärä on alle 600, portaali ei palvele häntä. Keskimääräinen ihminen, josta ei ole tiedossa velkaisuuksista, saa pistemäärän välillä 701–800. Lisätietojen esittäminen ja lisäkysymyksiin vastaaminen on helppo tapa nostaa oma pistemäärä välille 801–900. Korkein pistemääräväli (901–1000) edellyttää korkeaa palkkaa ja hyvää työpaikkaa, eikä ole suinkaan varmaa, että tämän välin asiakkaat edes haluavat ottaa lainaa portaalin kautta. Matalin portaalille sopiva pistemääräväli on 601–700. Näillä asiakkailla on yleensä joitakin pienempiä maksuhäiriöitä menneisyydessä, joiden ei pitäisi olla sijoittajalle merkittävä riski. Missään tapauksessa ei kannata pelätä sijoittamista välille 601–700.

Miten pistemäärää voi nostaa?

Ensimmäinen pistemäärä lasketaan Asiakastiedon tietokannan perusteella. Jos tuleva lainaaja haluaa nostaa pistemääräänsä, hänen tulee esittää lisätietoja (yleensä 6 kuukauden pankkitilin ote) ja vastata portaalin esittämiin kysymyksiin. Lisätietojen esittäminen voi pistemäärää joko nostaa tai laskea.

Neuvoja lainanhakijalle

Oletko maksuvaikeuksissa?

Jos olet maksujesi kanssa vaikeuksissa etkä pysty enää noudattamaan eräpäiviä, ota nopeasti yhteyttä meihin – yritämme löytää Sinulle sopivan ratkaisun. Kaikkia maksuja voi siirtää eteenpäin kuukauden kerrallaan. Tätä varten avaa portaalissa oma lainasopimuksesi ja allekirjoita tätä koskeva anomus.

Mikä on lainaraja ja vapaa raja?

Lainaraja on suurin summa, jonka voit portaalin kautta lainata. Raja riippuu Sinun pistemäärästäsi ja otettujen lainojen jäännöksestä, jonka perusteella portaali laskee Sinun vapaan rajasi. Lyhyiden lainojen raja on yleensä pienempi kuin pitkien lainojen.

Mikä on odottamassa oleva lainahakemus?

Jos ensimmäinen lainatarjous ei sovi Sinulle, voit jättää hakemuksen odottamaan Sinulle sopivalla summalla ja korolla. Haettava summa voi ylittää Sinulle järjestelmän määräämän rajan. Enimmäissumma on 10.000 €. Hakemus katsotaan täytetyksi heti, kun sijoittajat ovat suunnanneet siihen tarvittavan summan.

Neuvoja sijoittajalle

Mikä on sijoitusprofiili?

Sijoitusprofiilin avulla voi säätää annettavan lainan ehdot. Säätää voi pistemääräväleille koron, yhteen lainaan menevän enimmäissumman ja portaalin välityspalkkion eli bonuksen. Viimeksi mainittuun liittyy pieni etu, nimittäin Sinut nostetaan sijoittajien järjestyksessä eteenpäin. Yhteensä voit säätää enintään kymmenen sijoitusprofiilia. Yhdelle lainatyypille voit säätää myös monta profiilia.

Meidän suosituksemme on sijoittaa moniin lainoihin vähän, ei paljon yhteen lainaan – näin hajautat riskejä, joita tähän toimintaan väistämättä liittyy.

Mitä ovat pistemäärävälit?

Ne ovat yksi neljästä mahdollisesta lainansaajalle määritettävästä numeroin ilmaistavasta väliköstä, joiden perusteella sijoittaja voi päättää, kenelle rahaansa lainata.

Mikä on bonus?

Bonus on sijoittajan portaalille lainakorosta maksama lisäprosentti. Mitä suurempi bonus on, sitä nopeammin sijoittaminen tapahtuu.

Mikä on enimmäissumma?

Sijoitusprofiili antaa mahdollisuuden määrittää enimmäissumma, joka annetaan yhteen lainaan. Se on tarpeellinen riskien hajauttamisessa. Jos olet säätänyt yhtä lainatyyppiä monta kertaa, portaali käsittelee niitä erillisinä tarjouksina ja voi sattua, että rahaasi suunnataan samaan lainaan monesta paikasta.

Miten sijoittaa odottamassa olevaan lainahakemukseen?

Lainahakemuksessa on merkittynä lainatoiveet, joita järjestelmä ei automaattisesti täytä. Suurin mahdollinen haettava summa on 10.000 €. Sijoittajalla on mahdollisuus suunnata rahaa sopivaan lainaan suoraan. Jos suunnattuna on vaikkapa 10 €, järjestelmä keskeyttää Sinun sijoitustililtäsi sopivien tarjousten etsinnän.

Lainahakemus lukkiutuu heti, kun haluttu summa on täysi. Ennen sitä on lainaajalla mahdollisuus ottaa hakemus takaisin koska tahansa. Siinä tapauksessa raha palautetaan sijoittajille. Sama tapahtuu silloin, kun hakemuksen määräaika täyttyy, mutta rahaa ei ole sijoitettu tarpeeksi.

Sijoitettua summaa voit kasvattaa ja vähentää rajoittamattomia kertoja. Sekä kasvattamiseksi että vähentämiseksi tulee Sinun sijoituskenttään kirjoittaa lopullinen, ei lisättävä tai vähennettävä summa. Esimerkiksi jos haluat jo sijoitettuun 100 euroon lisätä 50, Sinun tulee kirjoittaa 150. Rajan ulos ottamiseksi kirjoita 0.

Mikä on sijoituksen tila?

Vihreä – Kunnossa. Maksut on tehty oikea-aikaisesti tai eräpäivä on ylitetty enintään 7 päivällä.
Keltainen – Velkainen. Eräpäivä on ylitetty 8-90 päivällä.
Punainen – Hapan. Eräpäivä on ylitetty enemmälle kuin 90 päivällä.
Sininen – Sijoittaja on saanut takausrahastosta korvausta.

Kuka toimii velallisten parissa?

Velallisten parissa toimimisen portaali ottaa kokonaan itselleen. Sijoittajilta ei vaadita siihen lisäpalkkiota. Portaali käsittelee velkaa laissa säädetyin keinoin (soittaa, lähettää kirjeitä jne.) aina oikeudenkäyntiin ja ulosottomieheen saakka. Yksikään velallinen ei jää huomiotta. Sijoittaja pidetään asioiden kulun suhteen ajan tasalla.

Mikä on takausrahasto?

Takausrahasto on yhteisvastuullisuuden perusteella toimiva rahasto, josta sijoittajille suoritetaan maksuja silloin, kun lainaaja ei täytä maksuvelvollisuuksiaan. Rahaa rahastoon tulee kahdella tavalla, pienestä lainansaajan maksusta lainan myöntämisen yhteydessä ja velallisilta saapuvista summista. Jos velan synnystä on kulunut enemmän kuin kolme kuukautta, takausrahastosta maksetaan sijoittajalle korvausta ja sopimus on sijoittajan kannalta päättynyt.

Kyseessä ei ole takausrahasto Viron takausrahastolain (Tagatisfondi seadus) tarkoittamassa mielessä ja siten Finzo OÜ:n ympäristössä tehtyjä sijoituksia eivät koske takausrahastolain mukaiset valtion takuut.

Miten suuria takausrahaston maksut ovat?

Jokaiseen lainaan liittyy takausrahastoon tehtävä maksu, joka on 3 % lainasummasta. Rahastosta maksettavan summan koko on vähintään 60 % perussumman jäännöksestä, mutta ei kuitenkaan enempää kuin 80 %. Tarkka summa riippuu takausrahaston ja ”happamien” lainojen suhteesta. Kun sijoittaja on saanut rahansa, rahasto myy lainan perintäliikkeelle ja suuntaa summan takaisin rahastoon.

Kirjaudu sisään