Hinnasto

Palvelu Hinta

Sopimuspalkkio (lyhyt laina)

0 €

Sopimuspalkkio (pitkä laina)

2 % lainasummasta, mutta ei vähempää kuin 7 €

Välityspalkkio

20 % kokonaiskorosta

Sijoitusmaksut takuurahastoon

3 % lainasummasta

Lainan palautuspalkkio ennen määräaikaa tapahtuvan takaisinmaksun yhteydessä

5 € + 1 kuukauden korko

Kuukausimaksun lykkäysmaksu (pitkä laina)

3 €

Kuukausimaksun lykkäysmaksu (lyhyt laina)

5 €

Pisteytyspalkkio

0,00 €

Järjestelmän sisäinen maksumääräys

0,00 €

Maksumääräys virtuaalitililtä pankkitilille

0,50 €

Perintäkulujen korvaukset lainanmaksujen myöhästymisen yhteydessä

* sopimuksen voimassaoloaikana enintään 5 EUR jokaiselta perintäkelpoiseksi muuttuneelta velvoitteelta

* sopimuksen päättymisen jälkeen 30-50 EUR riippuen vaateen summasta

Kirjaudu sisään